kampfflieger: (the Gyro Captain)
[personal profile] kampfflieger


Ти з якого района, кагбе питають дизельпанки.

Date: 2014-06-27 08:33 pm (UTC)
From: [identity profile] kondybas.livejournal.com
Шось дуже знайоме. То не Цузерлянд посередині?

Date: 2014-06-27 08:35 pm (UTC)
From: [identity profile] kampfflieger.livejournal.com
От і мені здається шо цих кросивих і стильних пацанів вже десь бачив.

Date: 2014-06-27 08:36 pm (UTC)
From: [identity profile] kondybas.livejournal.com
Якесь кіно було про війну, але ніц не пам'ятаю.

Date: 2014-06-27 08:39 pm (UTC)
From: [identity profile] nokrav.livejournal.com
Герої Келлі.

Date: 2014-06-27 08:42 pm (UTC)
From: [identity profile] kondybas.livejournal.com
О, точно! Пригадую лише, як їхні джипи з літачка розстріляли.

Date: 2014-06-27 08:43 pm (UTC)
From: [identity profile] nokrav.livejournal.com
А мені запам'яталося, як вони з німецьким танком домовилися банк пограбувати.

Date: 2014-06-27 09:23 pm (UTC)
From: [identity profile] bf-109e.livejournal.com
Заєбісте кіно. Вперше бачив його посеред глупої ночі по TCL, то залип до четвертої години ранку.

Profile

kampfflieger: (Default)
kampfflieger

September 2017

S M T W T F S
     12
3 4 56 789
101112 13141516
17 18 1920 2122 23
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:23 pm
Powered by Dreamwidth Studios