kampfflieger: (the Gyro Captain)
[personal profile] kampfflieger


Флотський блімп, такі патрулювали Каріби, Флориду та інші приємні місця від підлодок Дьоніца. Пимпочка за колесом - то радар. Натуральний дизельпанк, діріжопель з радаром! А ще під нього вішали цілих дві бонби.


Date: 2014-08-31 05:26 am (UTC)
From: [identity profile] surikat13.livejournal.com
ахуїтільно. Дякую.
From: [identity profile] Стефан Храбров (from livejournal.com)
на другій хвилині - думки вже мусуються в суспільстві

Date: 2014-08-31 11:09 am (UTC)
From: [identity profile] bf-109e.livejournal.com
Це напевно дуже заєбісь на такому плавати у повітряному просторі.

Date: 2014-08-31 03:30 pm (UTC)
From: [identity profile] sparrow-hawk.livejournal.com
красень

Profile

kampfflieger: (Default)
kampfflieger

September 2017

S M T W T F S
     12
3 4 56 789
101112 13141516
17 18 1920 2122 23
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:21 pm
Powered by Dreamwidth Studios