kampfflieger: (the Gyro Captain)
[personal profile] kampfflieger


Це Idroscivolante T-108, побудований полковником італійських ВПС Просперо Фрере для участі в перегонах Raid Pavia Venezia. В 1929-30-31 рр посідав друге місце.

Зараз відреставрований і зберігається у музеї науки та технології в Мілані.


Він же під час реставрації:

Date: 2015-05-01 08:40 pm (UTC)
From: [identity profile] yanek.livejournal.com
Кольорове фото 30-х років?

Date: 2015-05-02 01:17 am (UTC)
From: [identity profile] kampfflieger.livejournal.com
Кольорове фото було і раніше, але тут всі кольорові - сучасні.

Profile

kampfflieger: (Default)
kampfflieger

September 2017

S M T W T F S
     12
3 4 56 789
101112 13141516
17 18 1920 2122 23
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:18 pm
Powered by Dreamwidth Studios