May. 23rd, 2014

kampfflieger: (rockabilly)
Ватніки Домбасу, заслані казачки та інша пиздота зараз працюють заводною мишкою для нової української армії.

Досвід контрпартизанської боротьби ще знадобиться при мирному приєднанні історично українських східних територій.

Profile

kampfflieger: (Default)
kampfflieger

September 2017

S M T W T F S
     12
3 4 56 789
101112 13141516
17 18 1920 2122 23
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:23 pm
Powered by Dreamwidth Studios