3rd
03:35 pm

За хитрий план

- 15 comments

07:34 pm

За айс-букет-челлендж

- 3 comments

4th
12:33 pm

Мням-мням

- 13 comments

09:23 pm

Перший паразітний винищувач11:19 pm

Га-га-га (регоче)

- 5 comments

5th
06:42 am

Святкове

- 2 comments

09:06 am

Ще один палаючий пукан

- 5 comments

10:09 am

І про хороше

- 21 comments

6th
07:11 pm

Майстер тягнути резину

- 7 comments

7th
08:50 pm

Рєптілоіди отакє!

- 6 comments

8th
11:08 am

Вєсті с полєй

- 4 comments

10:59 pm

Чота ржу

- 1 comment

9th
01:49 pm

Добросусідське

- 4 comments

10th
09:22 am

Аха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! то єть мяу.

- 6 comments

03:04 pm

Любителям цього діла

- 8 comments

11th
04:04 pm

Джинси - ето роскошь, а нє срєцтво пєрєдвіженія

- 4 comments

13th
07:49 am

Кріпне трушба наротоф!

- 10 comments

09:41 am

Залізнична геополітика

- 9 comments

10:53 pm

На сон грядущий

- 2 comments

14th
07:43 am

Фото на пам'ять

- 3 comments

11:50 am

Любителям цього діла

- 7 comments

08:37 pm

Давно в нас не було картону

- 8 comments

15th
10:28 am

Тому що це прикольно

- 2 comments

07:41 pm

Награда знайшла героя

- 3 comments

16th
07:47 am

Га-га-га (регоче)

- 1 comment

12:57 pm

Комплект прапорців

- 2 comments

06:41 pm

Прапалітєгу

- 46 comments

17th
10:14 am

Зазирнувши в чумний барак

- 4 comments

12:05 pm

Авіація для Крігсмаріне

- 4 comments

07:44 pm

Питаннячко

- 16 comments

09:41 pm

Anarchy in the UK

- 1 comment

18th
09:34 am

Зробив запаси

- 3 comments

07:51 pm

Оу єсссссссссссссссс!

- 10 comments

19th
08:19 pm

Святкове

- 20 comments

20th
07:18 pm

Чота ржу

- 5 comments

21st
04:27 pm

За што боролісь

- 7 comments

10:25 pm

Ікеєвський "Тандерболт"

- 18 comments

22nd
07:27 am

Вгадайте, хто?

- 24 comments

06:28 pm

Культурне07:28 pm

Прекрасно

- 4 comments

23rd
08:15 pm

Хто тут у нас?

- 12 comments

08:19 pm

Новини підряд

- 13 comments

24th
10:26 am

Га-га-га (регоче)

- 3 comments

11:54 am

Святкове

- 9 comments

02:53 pm

Мілітарні новини

- 9 comments

03:28 pm

Лазарет

- 3 comments

25th
01:28 pm

Назад в будущеє

- 4 comments

01:47 pm

Давно у нас не було укурків

- 9 comments

05:53 pm

А от тепер авіація

- 4 comments

07:25 pm

Прекрасно

- 2 comments

28th
08:53 am

Чота ржу

- 3 comments

09:42 am

Што?

- 8 comments

10:45 pm

Музикальне

- 17 comments

11:45 pm

горі, пукан, ясно, штоби нє погасло

- 14 comments

29th
11:45 am

Йорік: Ага-а!.. Люфтваффе, блядь?!?

- 9 comments

02:51 pm

За Гонконг

- 1 comment

02:57 pm

А то все забуваю

- 5 comments

03:07 pm

І раз вже заговорили про моделі

- 3 comments

10:48 pm

АТО

- 2 comments

30th
08:56 am

Йо-хо-хо і армія на флоті

- 5 comments

04:16 pm

Вкратце07:33 pm

Хазяйкє на замєтку

- 4 comments

Profile

kampfflieger: (Default)
kampfflieger

September 2017

S M T W T F S
     12
3 4 56 789
101112 13141516
17 18 1920 2122 23
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:23 pm
Powered by Dreamwidth Studios