kampfflieger: (Porco Rosso)
[personal profile] kampfflieger
І шоб вам не було так сумно, випишу підсрачника здоровому образу жизні:
Хто буде в Далласі, шо на Техащині, зайдіть, привезіть мені лакістрайк без фільтру.


Насолодитися здалеку: http://www.heartattackgrill.com/

Date: 2011-08-20 06:46 am (UTC)
From: [identity profile] politruk-katz.livejournal.com
Ух ты
Хорошо, что я уже позавтракал.

бургери

Date: 2011-08-20 06:47 am (UTC)
From: [identity profile] cutner.livejournal.com
дайтє всє!

Date: 2011-08-20 07:22 am (UTC)
From: [identity profile] horst-helios.livejournal.com
Луковые кольца! Они положили туда луковые кольца! Сволочи...

Date: 2011-08-20 07:33 am (UTC)
From: [identity profile] sparrow-hawk.livejournal.com
джаст лайк дєд! хехе %)

Date: 2011-08-20 01:44 pm (UTC)
From: [identity profile] none-smilodon.kiev.ua (from livejournal.com)
коли палив брав лакі без фільтру на володимирському у бабок.

а ще був ларьок що в якомусь дюті-фрі їх скупав.

Date: 2011-08-20 03:43 pm (UTC)
From: [identity profile] kampfflieger.livejournal.com
в нас кемел можна купити, але пиздувати за ним треба на край світу.

Profile

kampfflieger: (Default)
kampfflieger

September 2017

S M T W T F S
     12
3 4 56 789
101112 13141516
17 18 1920 2122 23
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:21 pm
Powered by Dreamwidth Studios