kampfflieger: (the Gyro Captain)
[personal profile] kampfflieger


Я так розумію, це субмарина М-2, підводний (а також надводний) піздєц Королівського Флоту. Кстатє, якщо вам цікаво, цю субмарину знайшли в Ла-Манші біля Дорсета, двері ангара були відкриті. Хвилю піймала, мабуть.


Date: 2014-06-21 12:48 pm (UTC)
From: [identity profile] carabaas.livejournal.com
...і во-пєрвіх єто красіво

Date: 2014-06-21 08:41 pm (UTC)
From: [identity profile] dennis22b.livejournal.com
А при микадо такой х...ни не було-жодної субмарини ізза такої лажи не втратили.

Profile

kampfflieger: (Default)
kampfflieger

September 2017

S M T W T F S
     12
3 4 56 789
101112 13141516
17 18 1920 2122 23
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:23 pm
Powered by Dreamwidth Studios