kampfflieger: (Default)
[personal profile] kampfflieger
На жаль, в мене немає фото наших сьогоднішніх героїв.

Отже почнемо з того, що і Уругваї існує місто Фрай Бентос, відоме як центр переробки мняса. На честь цього міста назвали м'ясні консерви.

Ці консерви зберігалися серед іншого на складі Дональда Річардсона. Коли сталася війна і Річардсона призвали, він назвав свій танк "Фрай Бентос" і сказав, шо це найміцніша консервна банка у світі. Він не помилився.Вранці 22 серпня "Фрай Бентос" пішов у свою першу і останню атаку. Успішно прорвавши німецьку оборону танк відірвався від решти. Шрапнель вдарила по смотровій щілині, Річардсон смикнувся назад і зачепив важіль, після чого "Фрай Бентос" перекинувся набік.

Взагалі-то на танку була закріплена спеціальна балка, яку треба було в такій ситуації підкласти під гусеницю. При спробі зробити це, рядовий Брейді був убитий, а балка заблокувала люк.

Після полудня танкісти зробили ще одну спробу виїхати, при цьому загинув кулеметник Бадд, якому від ривка проломило ребра казенною частиною гармати. В живих залишилося лише семеро, які продовжували бій, і навіть знищили кілька німецьких вогневих точок. Вночі сержант Міссен вийшов до своїх і попередив що по танку не слід стріляти, вони ще не здаються.

Решта тримала облогу ще два дні, маючи лише трохи їжі і воду з радіаторів. На другий день загинув рядовий Трю.

Коли закінчилися боєприпаси, п'ятеро танкістів дочекалися ночі (вже третьої ночі в танку) і вийшли до своїх, забравши пару "Льюісів". Річардсон здав кулемети під розписку і втратив свідомість.

Дональд Річардсон отримав "Війсковий Хрест", решту теж не забули і танкісти "Фрай Бентос" стали найбільш нагородженим танковим екіпажем Британської імперії.

Син Річардсона став танкістом і загинув при Ель-Аламейні.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kampfflieger: (Default)
kampfflieger

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 456 7
89 1011121314
1516 1718192021
22 232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 24th, 2017 12:06 am
Powered by Dreamwidth Studios