kampfflieger: (Default)
[personal profile] kampfflieger
Зайшов до малго в кімнату сприсити паперу і отримав виданий у школі листок з віршиком. І зачитався.

Михаил Исаковский

Вишня
В ясный полдень, на исходе лета,
Шел старик дорогой полевой;
Вырыл вишню молодую где-то
И, довольный, нес ее домой.

Он глядел веселыми глазами
На поля, на дальнюю межу
И подумал: «Дай-ка я на память
У дороги вишню посажу.


Пусть растет большая-пребольшая,
Пусть идет и вширь и в высоту
И, дорогу нашу украшая,
Каждый год купается в цвету.

Путники в тени ее прилягут,
Отдохнут в прохладе, в тишине,
И, отведав сочных, спелых ягод,
Может статься, вспомнят обо мне.

А не вспомнят — экая досада,—
Я об этом вовсе не тужу:
Не хотят — не вспоминай, не надо,—
Все равно я вишню посажу!»

1940


Шо ми тут бачимо з куркульскої точки зору - "В ясный полдень, на исходе лета" - і хто так саде? Це ж саме пекло, воно ж засохне моментально.

"Вырыл вишню молодую где-то" - спиздив це називається. Шото я не бачив, шоб в лісі росли безхозні вишні.

І висновки - якесь чучєло без навиків сільского господарства тягне пижжену вишню, яка, скоріше за все, не прижеветься. Замєчатєльний віршик, дякую. Піду зроблю з нього літачка.

Date: 2017-05-09 06:23 am (UTC)
hozar: (Default)
From: [personal profile] hozar
Як можна бачить вам із цих
Подробиць історичних,
У справі цій не обійшлось
Без помилок технічних.

Найперше: нащо вжив творець
Звичайну жовту глину,
Коли він легко міг найти
Багато каоліну;

По-друге, глину з кізяком
Який гончар замісить?
Якби якийсь таке зробив,
Його б могли повісить.

Нарешті, необачно й те:
Вдихати дух у форму,
Не пропаливши на огні
Її як треба, в норму.

Адам розсохся вже, як ждав
Фабричної ще марки,
Тоді ж із його дух святий
Геть вилетів крізь шпарки.

Лишились глина та кізяк
Основою людини,
Тому-то люди по цей час
Не ліпші від скотини,

Date: 2017-05-09 09:20 am (UTC)
did_yevgen: (Default)
From: [personal profile] did_yevgen
> Пусть растет большая-пребольшая,
> Пусть идет и вширь и в высоту

Ще можна помітити, що згідно складених планів слідкувати за деревом не передбачається, "дальшє оно само".

Date: 2017-05-09 12:42 pm (UTC)
skittishfox: Love (Default)
From: [personal profile] skittishfox
Судячи за логікою протагоніста віршу, він в цей час ще й піддатий був - це о дванадцятій дня!

Там ще треба "народну лєксіку" додати, на кшталт "А, бля, не вспомнят".

Profile

kampfflieger: (Default)
kampfflieger

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 456 7
89 1011121314
1516 1718192021
22 232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 24th, 2017 12:17 am
Powered by Dreamwidth Studios