kampfflieger: (Default)
[personal profile] kampfflieger
Тут періодично люди дивуються, мовляв і той діяч культури виявився підаром, і той скурвився.

Я просто нагадаю, шо в недобрі старі часи всіх цих скоморохів і ліцедєїв ховали за огорожею цвинтаря, шоб навіть після смерті ніхто не подумав, шо тут лежать порядні люди.

Date: 2017-06-04 08:46 pm (UTC)
robofob: каченя з word (Default)
From: [personal profile] robofob
Землі не фате сто сорок мільйонів поховати :)))

Date: 2017-06-05 08:33 am (UTC)
buran293: (Default)
From: [personal profile] buran293
в багно, в компост, в крематорій.
і стосовно простору, вистачить, головне системний підхід і наполегливість.

Profile

kampfflieger: (Default)
kampfflieger

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 456 7
89 1011121314
1516 1718192021
22 232425262728
293031    

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 24th, 2017 11:07 am
Powered by Dreamwidth Studios