А хулі

Apr. 8th, 2017 01:02 pm
kampfflieger: (the Gyro Captain)
[personal profile] kampfflieger


Думаю, шо час потроху переходити на 72-й. Отето наприклад Pz.Sfl.II, Shapeways, FUD. Ціни на такий матеріал, канєшна, безбожні, нада пробувати WSF (найдешевший) або BSF (класно виглядає на фото). Для техніки у 1/72 проканає.

Чекайте, короче, скоро будуть ще панцери.

Це йому зірвало башту, ггггггг. Насправді як же добре жити без їбучих литників.

Date: 2017-04-08 10:30 am (UTC)
tomoboshi: (Default)
From: [personal profile] tomoboshi
Выглядит няшно.
А сколько деталей (это ж не одним куском все?)?

Date: 2017-04-09 06:49 am (UTC)
tomoboshi: (Default)
From: [personal profile] tomoboshi
Ну ваще красота)

Profile

kampfflieger: (Default)
kampfflieger

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 456 7
89 1011121314
1516 1718192021
22 232425262728
293031    

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 24th, 2017 12:15 am
Powered by Dreamwidth Studios